Tuesday, September 14, 2010

Ганц минутын пондерол

Бурхан бидэнд өвчингүй өдөр, гашуудалгүй инээд хөөр, бороогүй нарыг амлаагүй боловч өдрийн хүч чадал, нулимсанд тайтгарал, замд гэрлийг амалсан билээ.

Зэсийн Ханш

  © Blogger template 'Amarjargal' by Mongoltolbo.com 2009

Back to Дээш